infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

PROCES SARADNJE

U faktoringu učestvuju najmanje tri strane. Sa jedne strane je povjerilac, fizičko ili pravno lice koje je prodalo robu, izvršilo neku uslugu ili izvelo određene radove za koje očekuje plaćanje. Sa druge strane je dužnik, fizičko ili pravno lice koje ima dug po osnovu kupljene robe, izvršenih usluga ili radova. Sa treće strane je banka ili faktoring društvo koje otkupljuje potraživanje.

Da bi povjerilac i dužnik mogli stupiti u faktoring aranžman potrebno je da postoji pravni osnov što najčešće predstavljaju dokumenti kao što su fakture, ugovori ili privremene građevinske situacije. Na dokumentu treba da je jasno naznačen datum kada obaveza dospijeva za plaćanje.

Ukoliko ste Vi povjerilac i želite da naplatite svoje potraživanje ranije, možete aplicirati za faktoring, sa regresom ili bez prava regresa. Ukoliko ste dužnik i želite da vaše obaveze platimo prije datuma dospijeća kako bi ste ostvarili neki benefit, dodatni rabat, kasa skonto, možete aplicirati za obrnuti faktoring.

Takođe, ukoliko planirate da češće koristite faktoring usluge možete zahtijevati i odobrenje limita. Limit predstavlja maksimalni iznos zaduženosti kod faktoring društva, po bilo kom osnovu.

Ukoliko prvi put stupate u poslovni odnos sa faktoring društvom, pored zahtjeva za finansiranje zaposleni u faktoring društvu će zahtijevati da dostavite i statusnu dokumentaciju vašeg preduzeća i finansijsku dokumentaciju. Ako se možda pitate zbog čega je sve to, razlog leži u zakonskoj regulativi kojoj podliježe faktoring društvo.

Na osnovu dostavljene dokumentacije zaposleni u faktoring društvu će pristupiti analizi vašeg zahtjeva. Najprije se vrši analiza samog predmeta faktoringa, odnosno potraživanja ili duga koji se ustupa, koji moraju biti u skladu sa važećom regulativom, a posebno u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o faktoringu. Nakon toga, u zavisnosti od vrste faktoringa vrši se analiza boniteta povjerioca ili dužnika ili obje strane. Kada sve procedure od strane faktoring društva budu završene, biće vam dostavljena ponuda sa detaljima o cijeni, rokovima, kolateralima i drugim bitnim elementima.

Ukoliko prihvatite ponudu faktoring društva, pristupamo izradi ugovora i ostale prateće dokumentacije i u najkraćem roku Vas pozivamo na potpisivanje istih. Nakon potpisivanja dokumentacije, faktoring društvo će sredstva isplatiti na vaš račun ili na račun drugog lica prema datim instrukcijama.

U faktoringu učestvuju najmanje tri strane. Sa jedne strane je povjerilac, fizičko ili pravno lice koje je prodalo robu, izvršilo neku uslugu ili izvelo određene radove za koje očekuje plaćanje. Sa druge strane je dužnik, fizičko ili pravno lice koje ima dug po osnovu kupljene robe, izvršenih usluga ili radova. Sa treće strane je banka ili faktoring društvo koje otkupljuje potraživanje.

Da bi povjerilac i dužnik mogli stupiti u faktoring aranžman potrebno je da postoji pravni osnov što najčešće predstavljaju dokumenti kao što su fakture, ugovori ili privremene građevinske situacije. Na dokumentu treba da je jasno naznačen datum kada obaveza dospijeva za plaćanje.

Ukoliko ste Vi povjerilac i želite da naplatite svoje potraživanje ranije, možete aplicirati za faktoring, sa regresom ili bez prava regresa. Ukoliko ste dužnik i želite da vaše obaveze platimo prije datuma dospijeća kako bi ste ostvarili neki benefit, dodatni rabat, kasa skonto, možete aplicirati za obrnuti faktoring.

Takođe, ukoliko planirate da češće koristite faktoring usluge možete zahtijevati i odobrenje limita. Limit predstavlja maksimalni iznos zaduženosti kod faktoring društva, po bilo kom osnovu.

Ukoliko prvi put stupate u poslovni odnos sa faktoring društvom, pored zahtjeva za finansiranje zaposleni u faktoring društvu će zahtijevati da dostavite i statusnu dokumentaciju vašeg preduzeća i finansijsku dokumentaciju. Ako se možda pitate zbog čega je sve to, razlog leži u zakonskoj regulativi kojoj podliježe faktoring društvo.

Na osnovu dostavljene dokumentacije zaposleni u faktoring društvu će pristupiti analizi vašeg zahtjeva. Najprije se vrši analiza samog predmeta faktoringa, odnosno potraživanja ili duga koji se ustupa, koji moraju biti u skladu sa važećom regulativom, a posebno u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o faktoringu. Nakon toga, u zavisnosti od vrste faktoringa vrši se analiza boniteta povjerioca ili dužnika ili obje strane. Kada sve procedure od strane faktoring društva budu završene, biće vam dostavljena ponuda sa detaljima o cijeni, rokovima, kolateralima i drugim bitnim elementima.

Ukoliko prihvatite ponudu faktoring društva, pristupamo izradi ugovora i ostale prateće dokumentacije i u najkraćem roku Vas pozivamo na potpisivanje istih. Nakon potpisivanja dokumentacije, faktoring društvo će sredstva isplatiti na vaš račun ili na račun drugog lica prema datim instrukcijama.

Niste sigurni šta je potrebno Vašoj kompaniji? Saznajte u samo par koraka…

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

sr_RS