infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

Ponuda faktoring usluga

Financial Solutions (FS) posluje u skladu sa odobrenjem Centralne banke Crne Gore i Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima pri čemu klijentima pruža sljedeće usluge u domaćem i međunarodnom faktoringu:

  • Faktoring sa pravom regresa
  • Faktoring bez prava regresa
  • Obrnuti faktoring

Za ostvarenje saradnje sa FS u dijelu faktoringa sa ili bez prava regresa potrebno je da imate nesporna i nedospjela potraživanja od kreditno sposobnih kupaca koja dospijevaju u kratkom roku do 12 mjeseci, kao i adekvatnu poslovnu i finansijsku dokumentaciju.

Za ostvarenje saradnje u dijelu obrnutog faktoringa utvrdićemo faktoring limit koji će u dogovoru sa vama moći koristiti Vaši dobavljači čime ćete pozitivno uticati na njihovu likvidnost i Vašu poziciju na tržištu.

Za svoje usluge FS naplaćuje odgovarajuću faktoring naknadu i kamatu. FS garantuje brzu i efikasnu faktoring uslugu, pri čemu ćemo nastojati da sve faktoring poslove realizujemo u roku od 24h od prijema zahtjeva.

Financial Solutions (FS) posluje u skladu sa odobrenjem Centralne banke Crne Gore i Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima pri čemu klijentima pruža sljedeće usluge u domaćem i međunarodnom faktoringu:

  • Faktoring sa pravom regresa
  • Faktoring bez prava regresa
  • Obrnuti faktoring

Za ostvarenje saradnje sa FS u dijelu faktoringa sa ili bez prava regresa potrebno je da imate nesporna i nedospjela potraživanja od kreditno sposobnih kupaca koja dospijevaju u kratkom roku do 12 mjeseci, kao i adekvatnu poslovnu i finansijsku dokumentaciju.

Za ostvarenje saradnje u dijelu obrnutog faktoringa utvrdićemo faktoring limit koji će u dogovoru sa vama moći koristiti Vaši dobavljači čime ćete pozitivno uticati na njihovu likvidnost i Vašu poziciju na tržištu.

Za svoje usluge FS naplaćuje odgovarajuću faktoring naknadu i kamatu. FS garantuje brzu i efikasnu faktoring uslugu, pri čemu ćemo nastojati da sve faktoring poslove realizujemo u roku od 24h od prijema zahtjeva.

I Kamatne stope za odobrene faktoring poslove

Pravna i fizička lica:

•             Grupa I: Minimalni uslovi :

            Kamata 1,20% na mjesečnom nivou;

            Naknada min 0,10% jednokratno, od iznosa potraživanja.

•             Grupa II: Minimalni uslovi :

             Kamata 1,30% na mjesečnom nivou;

             Naknada min 0,20% jednokratno, od iznosa potraživanja.

•             Grupa III: Minimalni uslovi :

             Kamata 1,50% na mjesečnom nivou;

             Naknada min 0,30% jednokratno, od iznosa potraživanja.


NB: 
Minimalna naknada ne može biti niža od 20,00€, te se visina naknade usklađuje i sa ročnošću  ugovorenih plasmana.

 
Zatezne kamatne stope:

Zatezna kamata se obračunava u visini redovne uvećane za 1 / 2 (jednu polovinu).

 

II Posebni uslovi za program podrške ženskom preduzetništvu ( sa ŽIGOM „Ženski biznis“)

  • Odobrenja za sve kompanije je bez naknade. (naknada je 0€)

 

Napomena: Pravila odobrenja

  • Pripadnost tarifnoj grupi će se određivati shodno internoj procjeni boniteta povjerioca i dužnika
  • Odbor direktora/Izvršni direktor u skladu sa svojim ovlašćenjima, može da odobrava korekciju gore navedenih komercijalnih uslova

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

sr_RS