infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 FAKTORING SVE TRAŽENIJI

FAKTORING SVE TRAŽENIJI

Poznato je da je crnogorsko finansijsko tržište veoma bankocentrično. Glavni izvori finansijskih sredstava potiču od banaka a osnovni finansijski instrument koji se koristi u poslovanju je kredit. Ovaj trend postoji već dugi niz godina pa su kompanije na tržištu navikle…

 Sir i banke

Sir i banke

Banke se, ne samo na našim prostorima, vrlo često percipiraju kao konzervativne kompanije bez sluha za potrebe i želje klijenata. Razlozi za takav imidž ponekad mogu izgledati opravdani, posebno imajući u vidu stroge regulatorne standarde, kao i dugu istoriju bankarstva…

sr_RS