infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

Putno osiguranje

Bez obzira na brižljive pripreme i na putovanju može doći do nepredviđenih situacija i nezgoda. Da biste bezbrižno putovali i uživali na željenoj destinaciji, potrebno je da ugovorite adekvatno osiguranje. Uz polisu putničko zdravstvenog osiguranja bićete relaksirani jer brige prepuštate osiguravaču.

Putničko zdravstveno osiguranje omogućava nadoknadu troškova nastalih tokom pružanja medicinske pomoći osiguraniku usljed posledica nezgode ili bolesti tokom privremenog boravka u inostranstvu.

Putničko zdravstveno osiguranje može biti individualno, porodično ili grupno.

Ukoliko se desi nezgoda, odnosno nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira asistentsku kuću (koju je naglasio osiguravač) i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. U slučaju kada je neophodno bolničko liječenje, osiguranik je dužan da prilikom prijema u bolnicu pokaže svoju polisu putničko zdravstvenog osiguranja.

Ugovor o putničko zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Bez obzira na brižljive pripreme i na putovanju može doći do nepredviđenih situacija i nezgoda. Da biste bezbrižno putovali i uživali na željenoj destinaciji, potrebno je da ugovorite adekvatno osiguranje. Uz polisu putničko zdravstvenog osiguranja bićete relaksirani jer brige prepuštate osiguravaču.

Putničko zdravstveno osiguranje omogućava nadoknadu troškova nastalih tokom pružanja medicinske pomoći osiguraniku usljed posledica nezgode ili bolesti tokom privremenog boravka u inostranstvu.

Putničko zdravstveno osiguranje može biti individualno, porodično ili grupno.

Ukoliko se desi nezgoda, odnosno nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira asistentsku kuću (koju je naglasio osiguravač) i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. U slučaju kada je neophodno bolničko liječenje, osiguranik je dužan da prilikom prijema u bolnicu pokaže svoju polisu putničko zdravstvenog osiguranja.

Ugovor o putničko zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Niste sigurni šta je potrebno Vama ili Vašoj kompaniji?

Saznajte u samo par koraka…

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

sr_RS