infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Obrtni kapital i kako efikasno upravljati njime

Obrtni kapital i kako efikasno upravljati njime

Obrtni kapital ili kako se često naziva i neto obrtni kapital neophodan je segment u svakodnevnom poslovanju  bilo kog preduzeća i predstavlja gorivo za njihov rast i razvoj. Možda niste često koristili ovaj termin, ali ako ste razmišljali da li treba obezbijediti nove zalihe, koliki popust i period odloženog plaćanja odobriti kupcima ili ste pregovarali sa dobavljačima o povoljnijim uslovima plaćanja, onda ste zapravo upravljali obrtnim kapitalom i njegovim elementima.

Šta je obrtni kapital?

U literaturi postoji nekoliko definicija obrtnog kapitala ali sve one se svode na to da je obrtni kapital ono što preduzeću ostane kada iz ostvarenih priliva plati operativne troškove i kratkoročne obaveze. U praksi, neto obrtni kapital izražava se kao razlika između kratkoročne (obrtne) aktive i kratkoročnih obaveza jedne kompanije. Takođe se može iskazati i kao količnik ove dvije bilansne stavke i tada se naziva racio likvidnosti.

Ukoliko kompanija ima dobar nivo obrtnog kapitala, odnosno ostvaruje dodatna gotovinska sredstva, onda ima mogućnost da investira u svoj rast.

Koliki iznos obrtnog kapitala je potreban preduzeću?

Na ovo pitanje ne postoji jedinstven odgovor ili računica kojom se može odrediti nivo obrtnog kapitala za jedno preduzeće. Na to utiče veliki broj faktora kao što su djelatnost preduzeća, veličina tržišta na kojem poslujete, očekivani obim poslovanja i sl. Kompanije koje žele da rastu i  šire poslovanje željeće da imaju veći nivo obrtnog kapitala kako bi imali dovoljno sredstava.

Kako se može poboljšati nivo obrtnog kapitala?

Nivo obrtnog kapitala se može poboljšati boljim upravljanjem  nekom od navedenih stavki:

  • Zalihe – njihov nivo je veoma bitan za biznise koji imaju potrebu za zalihama. Mali nivo zaliha ograničava rast preduzeća u smislu izgubljenih dodatnih prihoda od njihovog plasiranja. Preveliki nivo zaliha takođe nosi neke rizike a prvi je taj da su novčana sredstva zarobljena u nepotrebnim zalihama dok su mogla biti iskorišćena za neku drugu investiciju. U zavisnosti od vrste zaliha može doći i do kaliranja, loma, zastarijevanja, što direktno utiče da se teže ostvari povrat na uložena sredstva.
  • Kupci – glavni izvor svježeg novca za jedno preduzeće. Blagovremena naplata potraživanja značajno poboljšava poziciju likvidnosti preduzeća. Iako je ovo u uslovima jake konkurencije, nekada teško i zahtjevno postići, ipak postoje načini. Kompanija može prodavati robu i usluge uz avansno plaćanje sa dodatnim popustom, ukoliko se odobrava odloženo plaćanje mogu se iskoristiti neki od finansijskih proizvoda za osiguranje ili ubrzanje naplate (garancije, akreditivi, faktoring).
  • Ukoliko vaša kompanija nema dovoljno ljudskih resursa  da svakodnevno prati naplatu i kontaktira dužnike, možete da angažujte eksternu službu za naplatu.
  • Nemojte zanemarivati male dužnike, njihovi iznosi u zbiru nisu nimalo zanemarljivi. Iz naše FS prakse možemo navesti primjer kompanije koja  je imala 800 hiljada eura kod oko 1700 klijenata koji su imali pojedinačni dug od 10 do 500 eura.
  • Dobavljači – uslovi i cijene po kojima plaćate robu i usluge utiču na vašu likvidnost i obrtni kapital. Duže valute plaćanja omogućavaju vam da duže raspolažete novcem dobavljača.

U najkraćim crtama, što brže ostvarujete prilive u odnosu na planirane odlive za izmirenje obaveza prema dobavljačima to je vaša situacija bolja.

Finansijske usluge i proizvodi koji vam mogu pomoći da lakše upravljate obrtnim kapitalom

Najzastupljeniji proizvodi na našem tržištu su upravo kratkoročni krediti  za obrtni kapital, a tu spadaju overdraft krediti, revolving krediti i krediti za obrtni kapital sa anuitetskom otplatom bilo da je mjesečna, kvartalna, polugodišnja i sl. Koriste se za plaćanje obaveza prema dobavljačima bilo da je u pitanju avansno plaćanje robe ili plaćanje po isteku roka odloženog plaćanja. U prvom slučaju avansnim plaćanjem kompanija može da ostvari rabat koji je veći od kamate koju će platiti na kredit i time ostvariti zaradu. U drugom slučaju kompanija rasterećuje novčani tok dobijanjem dodatnog roka i dijeljenjem obaveze na manje iznose.

U međunarodnoj trgovini, nešto više su zastupljene garancije za plaćanje i akreditivi kojima banka garantuje da će platiti obavezu prema povjeriocu ukoliko dužnik to ne bude mogao. Na ovaj način povjerilac je zaštićen od eventualnog neplaćanja već isporučene robe.

Faktoring kao proizvod se može koristiti i za ubrzavanje naplate od kupaca a i za plaćanje obaveza prema dobavljačima. Za razliku od kredita ovaj proizvod je fleksibilniji u smislu načina primjene i postoji nekoliko modaliteta koji se mogu primijeniti u različitim situacijama. Kroz faktoring i faktoring sa regresom možete brže doći do novca koji očekujete od određenog kupca a korišćenjem obrnutog (dobavljačkog) faktoringa možete izmiriti obaveze prema dobavljačima.

Više o tome kako faktoring može pomoći vašem preduzeću možete pročitati na ovom linku.

sr_RS