infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 OBRATITE PAŽNJU NA LIKVIDNOST

OBRATITE PAŽNJU NA LIKVIDNOST

Kada banka ili bilo koja druga finansijska institucija razmatra odobrenje sredstava svom klijentu, neizostavan dio tog procesa je i analiza poslovanja kompanije od strane odjeljenja specijalizovanih za finansijsku analizu i analizu kreditnog rizika.

U zavisnosti od kompleksnosti zahtjeva za finansiranje i finansijska analiza može biti obimnija, sveobuhvatnija ili jednostavnija. U bilo kom slučaju, postoje određeni finansijski indikatori koji se uvijek posmatraju. Neizostavni dio bilo koje analize su indikatori likvidnosti od kojih su najpoznatiji racio opšte likvidnosti i racio brze likvidnosti.

Racio likvidnosti je jednostavno odnos kratkoročne, obrtne aktive i kratkoročnih obaveza. Ovaj odnos pokazuje da li kompanija ima dovoljno likvidne imovine koja se može brzo pretvoriti u gotovi novac i otplatiti kratkoročne obaveze.

 

Opšte prihvaćeni standard je da ovaj racio treba da iznosi najmanje 1,2, s tim da se u zavisnosti od industrije granica može neznatno pomjeriti na dolje ili ka gore (npr. zbog prirode posla ne može se očekivati da iste uslove ispune građevinska kompanija i veleprodajna kompanija). Vrijednost od 1,2 ili iznad govori da kompanija ima dovoljno kratkoročne imovine koju može pretvoriti u gotovinu radi izmirenja kratkoročnih obaveza i da joj pri tome ostaje dodatni iznos sredstava koje može da uloži u poslovanje.

Racio likvidnosti je naročito značajan kada se odobravaju sredstva sa kratkim rokovima dospijeća, do godinu dana, koja su namijenjena za nabavku obrtnih sredstava.

Racio brze likvidnosti je sličan raciju likvidnosti samo što ovaj racio ne uzima u obzir zalihe kompanije.

Racio brze likvidnosti za primjer već prikazanog bilansa:

Racio brze likvidnosti

Iako su dio obrtne imovine zalihe se smatraju manje likvidnim oblikom aktive, a racio brze likvidnosti ima za cilj da pokaže odnos najlikvidnijih oblika imovine u odnosu na obaveze. Opšte prihvaćena poželjna vrijednost za ovaj racio je 1,00.

Ukoliko postoji velika razlika između racija likvidnosti i brze likvidnosti u dužem periodu, ovo može ukazivati i na probleme sa zalihama, nagomilavanje zaliha, loše upravljanje i sl.

Naravno, svi smo svjesni da iako u teoriji sve dobro zvuči, realni život često odstupa od teorije. Tako i kompanije koje imaju visoke vrijednosti racija likvidnosti ili racija brze likvidnosti mogu doći u situaciju da im u kratkom roku nedostaje gotovine. To je najčešće posljedica što prilivi od naplate potraživanja ne prate rokove u kojima treba platiti obaveze.

Ako se Vaša kompanija nađe u ovoj situaciji, FS Vam može pomoći da u roku od 24 časa Vaše nedospjele, nenaplaćene fakture pretvorite u novac i time unaprijedite racio likvidnosti i spremno odgovorite svim obavezama.

sr_RS