infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

Prednosti saradnje

Čekanje na naplatu potraživanja je teret na likvidnost preduzeća, pogotovo u tržišnim uslovima koji se često i brzo mijenjaju.

Upravljanje potraživanjima postaje važan segment u poslovanju jer nadoknađuje nedostatak obrtnih sredstava, što je posebno važno kod malih i srednjih preduzeća, koja svakako teško dolaze do drugih finansijskih instrumenata i dodatne likvidnosti.

Angažovanjem Financial Solutions (FS) kompanije kao partnera za otkup Vaših potraživanja obezbjeđujete svojoj kompaniji sljedeće prednosti:

 • Efikasan proces prodaje potraživanja, brz i lak pristup novcu prije isteka valute plaćanja koju ste odobrili Vašim kupcima.
 • FS garantuje pravovremeno reagovanje na svaki vaš zahtjev i povjerljivost Vaših komercijalnih informacija.
 • Rast vašeg poslovanja jer ne zavisite samo od likvidnih sredstava kojima trenutno raspolažete.
 • Bolju poslovnu reputaciju jer omogućava da imate bolje tokove novca, a time i da redovno izmirujete obaveze prema svojim dobavljačima čime dolazite u priliku da ostvarujete značajne dodatne rabate za avansna ili plaćanja u valuti.
 • Faktoring ima pozitivan uticaj na Vaše bilanse jer Vam obezbjeđuje novac na računu, a sa druge strane ne povećavate svoje kreditne obaveze.
 • Usluga faktoringa dostupna je i start-up preduzećima koja nemaju dovoljan kreditni bonitet da bi se mogla kreditno zadužiti.

Čekanje na naplatu potraživanja je teret na likvidnost preduzeća, pogotovo u tržišnim uslovima koji se često i brzo mijenjaju.

Upravljanje potraživanjima postaje važan segment u poslovanju jer nadoknađuje nedostatak obrtnih sredstava, što je posebno važno kod malih i srednjih preduzeća, koja svakako teško dolaze do drugih finansijskih instrumenata i dodatne likvidnosti.

Angažovanjem Financial Solutions (FS) kompanije kao partnera za otkup Vaših potraživanja obezbjeđujete svojoj kompaniji sljedeće prednosti:

 • Efikasan proces prodaje potraživanja, brz i lak pristup novcu prije isteka valute plaćanja koju ste odobrili Vašim kupcima.
 • FS garantuje pravovremeno reagovanje na svaki vaš zahtjev i povjerljivost Vaših komercijalnih informacija.
 • Rast vašeg poslovanja jer ne zavisite samo od likvidnih sredstava kojima trenutno raspolažete.
 • Bolju poslovnu reputaciju jer omogućava da imate bolje tokove novca, a time i da redovno izmirujete obaveze prema svojim dobavljačima čime dolazite u priliku da ostvarujete značajne dodatne rabate za avansna ili plaćanja u valuti.
 • Faktoring ima pozitivan uticaj na Vaše bilanse jer Vam obezbjeđuje novac na računu, a sa druge strane ne povećavate svoje kreditne obaveze.
 • Usluga faktoringa dostupna je i start-up preduzećima koja nemaju dovoljan kreditni bonitet da bi se mogla kreditno zadužiti.

Niste sigurni šta je potrebno Vašoj kompaniji? Saznajte u samo par koraka…

sr_RS