infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

Vrsta finansiranja likvidnosti kompanije kroz otkup njenih nedospjelih potraživanja ili finansiranje njenih obaveza prema dobavljačima. U pitanju je proces prodaje redovnih potraživanja i njihovog pretvaranja u novac koji se odmah može koristiti.

  • Brz i jednostavan pristup novcu – pravovremenom reakcijom na Vaš zahtjev i efikasnim procesom odobrenja, FS je u mogućnosti  da Vas isplati u roku od 24h od momenta predaje neophodne dokumentacije.
  • Poboljšanje likvidnosti kompanije i rast prodaje -  korišćenjem faktoringa nadomješćuje se trenutni nedostatak obrtnog kapitala koji je rezultat dugih valuta naplate. Faktoring izuzetno pozitivno utiče na bolju kontrolu i jednostavnije održavanje likvidnosti čime omogućava dalji rast prodaje.
  • Bolji poslovni imidž korisnika faktoringa kao rezultat boljih tokova novca i njihovog lakšeg planiranja. Uz to, kao rezultat urednosti u izmirenju obaveza, kompanija stvara prilike da ostvaruje značajne rabate za avansna ili plaćanja u valuti.
  • Mogućnost dobijanja novčanih sredstava bez obzira na kreditnu sposobnost, te bez negativnog uticaja na finansijsku poziciju kompanije i njen bonitet kod kreditora.
  • Pozitivan uticaj na bilanse kompanije  - čime se stvara pretpostavka da lakše ugovori kredit kod komercijalnih banaka, ali i bolje ispregovaraju uslovi prilikom odobrenja kredita.

Faktoring je izuzetno koristan instrument za pospješivanje likvidnosti svim kompanijama i u gotovo svim industrijama. Mala i srednja preduzeća su dominantni korisnici faktoringa, ali pored njih dostupan je i velikim kompanijama, ali i početnicima u biznisu (tzv. start up biznisi).

FS nudi svojim klijentima usluge otkupa njihovih potraživanja kroz faktoring sa regresom i faktoring bez regresa. Takođe, u ponudi naše kompanije je i obrnuti (dobavljački) faktoring čija je namjena otkup obaveza kompanije prema njenim dobavljačima.

Faktoring sa regresom je vrsta faktoringa gdje kompanija koja ustupa potraživanje, garantuje za naplativost tog potraživanja. To znači da u slučaju da se Faktor po dospijeću ne može naplatiti od dužnika, ima pravo regresa (naplate) od kompanije koja je ustupila potraživanje. Iako ovo vrsta faktoringa nije popularna među kompanijama postoji par pogodnosti ovog proizvoda. Kompanija može bez obzira na bonitet dužnika na brz i lak način da obezbijedi potrebna likvidna sredstva. Dužnik nije upoznat sa postojanjem opcije regresa pa samim tim ustupanje potraživanja može stvoriti dodatni psihološki pritisak za urednim izmirenjem obaveza. Takođe, faktor će zajedno sa ustupiocem potraživanja raditi na naplati od dužnika.

Faktoring bez regresa je za ustupioca potraživanja najpovoljnija vrsta faktoringa jer na ovaj način kompletan rizik naplate preuzima faktor. Međutim, da bi se ova vrsta aranžmana realizovala potrebno je obezbijediti i saglasnost dužnika da plati u definisanom roku.

Ova vrsta faktoringa Vam omogućava da izmirite obaveze prema dobavljačima.

Prednosti za Vašu kompaniju:

- prolongirani rokovi plaćanja,

- ušteda uz odobrene rabate za prijevremeno plaćanje.

Prednosti za Vaše dobavljače:

- zadovoljstvo uspješno obavljenim poslom i naplatom,

- dugotrajna saradnja.

Vrsta finansiranja likvidnosti kompanije kroz otkup njenih nedospjelih potraživanja ili finansiranje njenih obaveza prema dobavljačima. U pitanju je proces prodaje redovnih potraživanja i njihovog pretvaranja u novac koji se odmah može koristiti.

  • Brz i jednostavan pristup novcu – pravovremenom reakcijom na Vaš zahtjev i efikasnim procesom odobrenja, FS je u mogućnosti  da Vas isplati u roku od 24h od momenta predaje neophodne dokumentacije.
  • Poboljšanje likvidnosti kompanije i rast prodaje -  korišćenjem faktoringa nadomješćuje se trenutni nedostatak obrtnog kapitala koji je rezultat dugih valuta naplate. Faktoring izuzetno pozitivno utiče na bolju kontrolu i jednostavnije održavanje likvidnosti čime omogućava dalji rast prodaje.
  • Bolji poslovni imidž korisnika faktoringa kao rezultat boljih tokova novca i njihovog lakšeg planiranja. Uz to, kao rezultat urednosti u izmirenju obaveza, kompanija stvara prilike da ostvaruje značajne rabate za avansna ili plaćanja u valuti.
  • Mogućnost dobijanja novčanih sredstava bez obzira na kreditnu sposobnost, te bez negativnog uticaja na finansijsku poziciju kompanije i njen bonitet kod kreditora.
  • Pozitivan uticaj na bilanse kompanije  - čime se stvara pretpostavka da lakše ugovori kredit kod komercijalnih banaka, ali i bolje ispregovaraju uslovi prilikom odobrenja kredita.

Faktoring je izuzetno koristan instrument za pospješivanje likvidnosti svim kompanijama i u gotovo svim industrijama. Mala i srednja preduzeća su dominantni korisnici faktoringa, ali pored njih dostupan je i velikim kompanijama, ali i početnicima u biznisu (tzv. start up biznisi).

FS nudi svojim klijentima usluge otkupa njihovih potraživanja kroz faktoring sa regresom i faktoring bez regresa. Takođe, u ponudi naše kompanije je i obrnuti (dobavljački) faktoring čija je namjena otkup obaveza kompanije prema njenim dobavljačima.

Faktoring sa regresom je vrsta faktoringa gdje kompanija koja ustupa potraživanje, garantuje za naplativost tog potraživanja. To znači da u slučaju da se Faktor po dospijeću ne može naplatiti od dužnika, ima pravo regresa (naplate) od kompanije koja je ustupila potraživanje. Iako ovo vrsta faktoringa nije popularna među kompanijama postoji par pogodnosti ovog proizvoda. Kompanija može bez obzira na bonitet dužnika na brz i lak način da obezbijedi potrebna likvidna sredstva. Dužnik nije upoznat sa postojanjem opcije regresa pa samim tim ustupanje potraživanja može stvoriti dodatni psihološki pritisak za urednim izmirenjem obaveza. Takođe, faktor će zajedno sa ustupiocem potraživanja raditi na naplati od dužnika.

Faktoring bez regresa je za ustupioca potraživanja najpovoljnija vrsta faktoringa jer na ovaj način kompletan rizik naplate preuzima faktor. Međutim, da bi se ova vrsta aranžmana realizovala potrebno je obezbijediti i saglasnost dužnika da plati u definisanom roku.

Ova vrsta faktoringa Vam omogućava da izmirite obaveze prema dobavljačima.

Prednosti za Vašu kompaniju:

- prolongirani rokovi plaćanja,

- ušteda uz odobrene rabate za prijevremeno plaćanje.

Prednosti za Vaše dobavljače:

- zadovoljstvo uspješno obavljenim poslom i naplatom,

- dugotrajna saradnja.

sr_RS