infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Financial Solutions zabilježio odličan polugodišnji rezultat, portfolio već preko 4 miliona eura

Financial Solutions zabilježio odličan polugodišnji rezultat, portfolio već preko 4 miliona eura

U prvih šest mjeseci tekuće godine evidentan je rast interesovanja crnogorskih preduzeća za faktoring uslugama. Upravljanje potraživanjima u nepredvidivom ekonomskom okruženju koji je uzrokovala pandemija COVID-19 i u Crnoj Gori se pokazalo mnogo značajnijim, a očekivano i izazovnijim, u odnosu na stabilnije periode ekonomske aktivnosti.

Crnogorska preduzeća prepoznala su prednosti faktoring usluga nad uobičajenim kratkoročnim kreditiranjem od strane banaka pa je faktoring kompanija Financial Solutions (FS) zabilježila odličan rezultat u prvom polugodištu 2021. godine.

Zabilježeni su sljedeći poslovni rezultati:

  • Ostvarena saradnja sa više od 30 novih klijenata;
  • Realizovano preko 60 ugovora o faktoringu;
  • Plasirano više od 7 miliona eura;
  • Portfolio je na kraju juna iznosio preko 4 miliona eura.

Rast interesovanja za faktoring uslugama bilježimo u gotovo svim industrijama (trgovini, građevinarstvu, hotelijerstvu…). Prednosti faktoringa naročito prepoznaju mala i srednja preduzeća, koja posebno cijene brzu realizaciju njihovih zahtjeva. U najvećem broju slučajeva isplatu realizujemo u roku od 24h od momenta dostave kompletne dokumentacije. Na osnovu rasta interesovanja i zadovoljstva klijenata, koje se ogleda kroz nove zahtjeve koje nam upućuju vrlo brzo nakon prvih realizovanih aranžmana, možemo očekivati da će do kraja godine biti ostvaren dalji rast broja klijenata i faktoring ugovora. “ – rekao je izvršni direktor Ilija Ivanović.

Faktoring se preporučuje svim kompanijama koje zbog dugih rokova plaćanja nemaju dovoljno obrtnog kapitala kako bi finansirali rast poslovanja. Korišćenje faktoring aranžmana se preporučuje  i kompanijama koje planiraju da uđu u nove investicione cikluse, kao i prije razgovora sa bankama o novom zaduživanju. Kroz korišćenje faktoringa ove kompanije mogu pozitivno da utiču na kvalitet bilansa, i na taj način ostvare kvalitetniji dogovor sa kreditorima.

Više o faktoring uslugama u Crnoj Gori možete pročitati ovdje.

sr_RS