infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Financial Solutions postao dio projekta ŽIG

Financial Solutions postao dio projekta ŽIG

„Zadovoljstvo nam je da potvrdimo da je Financial Solutions doo Podgorica postao dio projekta ŽIG “Ženski biznis” današnjim potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost.

Osnovni cilj projekta ŽIG “Ženski biznis” je omogućavanje olakšanog pristupa finansiranju, kao i ostalim vidovima podsticaja za žene preduzetnice, kroz pravilno prepoznavanje “ženskih biznisa” čije su osnovne karakteristike da žene imaju, pored pravno-formalne vlasničke, i stvarnu upravljačku funkciju.  Zahvaljujući tome, svim kompanijama, kao i institucijama, biće omogućen jednostavniji i brži način  prepoznavanja ženskih biznisa.

Osnov za dobijanje ŽIG-a „Ženski biznis“ je ispunjavanje kriterijuma definisanih međunarodnim dokumentom MEST IWA 34, po pitanju vlasništva žene/a ili upravljanja od strane žena/e.

U saradnji sa Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost i kompanijom BI Communication, Financial Solutions će pružati kontinuiranu podršku ženama u Crnoj Gori koje imaju namjeru da pokrenu sopstveni posao ili da poboljšaju performanse postojećeg, da dobiju pravovremenu i adekvatnu informaciju o mogućnostima finansijske i savjetodavne podrške za njihove poslove.

Jedan od osnovnih ciljeva kompanije Financial Solutions je fokus na tržišnu nišu klijenata koji imaju otežan pristup finansiranju, a poslovne aktivnosti žena su definitivno važan segment istog. S toga, saradnja svih potpisnica na projektu ŽIG „Ženski biznis“ omogućiće unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj ženskog biznisa, ublažavanje biznis barijera za taj segment društva, i na kraju kroz konkretne ponude kompanije Financial Solutions, opipljive benefite za podršku razvoju i osnaživanju poslovnih aktivnosti ženskog poslovanja u Crnoj Gori. U svemu tome imamo i podršku EBRD-ja, kroz program Star Venture, zahvaljujući kome ćemo dodatno unaprijediti ponudu kroz digitalizaciju naših usluga.

Financial Solutions tako privrednim društvima koja su zvanični nosioci ŽIGA „Ženski biznis” neće tražiti dodatnu dokumentaciju ili vršiti dodatnu provjeru kojom se utvrđuje vlasništvo žene/a ili funkcija upravljanja žene/a predmetnim preduzećem, prilikom apliciranja za finansiranje tako označenog ženskog preduzetništva i poslovanja.“

sr_RS