infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 FAKTORING SVE TRAŽENIJI

FAKTORING SVE TRAŽENIJI

Poznato je da je crnogorsko finansijsko tržište veoma bankocentrično. Glavni izvori finansijskih sredstava potiču od banaka a osnovni finansijski instrument koji se koristi u poslovanju je kredit. Ovaj trend postoji već dugi niz godina pa su kompanije na tržištu navikle da funkcionišu uz kreditnu podršku bankarskih institucija.

Bez obzira na stečene navike, kompanije u Crnoj Gori brzo su prihvatile faktoring usluge i to u najvećoj mjeri obrnuti faktoring koji podrazumijeva finansiranje njihovih obaveza prema dobavljačima.

To je pogodan  i jednostavan proizvod za kompaniju jer je sličan kreditu za obrtni kapital, ali se vezuje za konkretan posao, to jest ugovor ili fakturu, pri čemu se kompanija finansira na osnovu njenog kreditnog boniteta. Korišćenjem ove vrste faktoringa crnogorske kompanije su ove godine bile u mogućnosti da dobiju dodatni popust od dobavljača ili produženje rokova plaćanja.

U prvom kvartalu 2021. godine više od polovine odobrenih faktoring aranžmana putem FS kompanije odobreno je kroz obrnuti faktoring.

Tokom drugog kvartala, kada se i privredna aktivnost povećala, likvidnost blago poboljšala, a kompanije se pripremile za predstojeću sezonu, povećala se tražnja za klasičnim, direktnim faktoringom sa regresom, koji podrazumijeva otkup nedospjelih, nespornih, potraživanja. Ovaj proizvod najčešće su koristile veleprodaje, u najvećem dijelu za HORECA program, kako bi prije početka ljetnje sezone brže došle do likvidnih sredstava. Direktni faktoring sa regresom prihvaćen je od strane građevinskih kompanija koje su ga koristile da brže naplate sredstva od prodatih nepokretnosti ili od izvedenih radova. Tako je u drugom kvartalu, od 43 aranžmana njih 24 bilo odobreno kroz faktoring sa regresom, a 19 za obrnuti faktoring. Isti trend nastavljen je u trećem kvartalu 2021.godine kao najaktivnijem dijelu godine, kada se zadržao ovaj odnos odobrenih faktoring aranžmana sa regresom i obrnutog faktoringa.

Početkom posljednjeg kvartala u godini, obrnuti faktoring je opet postao traženiji proizvod što je i logično, jer je njegova namjena najčešće nabavka novih zaliha robe.

Ono što smo do sada mogli da zapazimo, u okviru faktoring poslova u FS kompaniji, jeste da kompanije u predsezoni i postsezoni najviše koriste obrnuti faktoring da bi obezbijedile zalihe proizvoda ili oslobodile kreditne linije kod dobavljača, dok tokom ljetnje sezone koriste faktoring sa regresom da bi brže došle do novčanih sredstava.

Jedan od glavnih razloga koji je već duže prisutan, a koji i dalje komplikuje odvijanje poslovanja kompanija jeste nepoštovanje rokova plaćanja. Nadamo se da će sa napredovanjem privrednih djelatnosti ovaj problem biti sve manje zastupljen.

Više informacija o vrstama faktoringa i procesu odobrenja možete pronaći na sledećem linku.

sr_RS