infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Faktoring kao opcija i za mlade kompanije

Faktoring kao opcija i za mlade kompanije

U posljednjih par godina, na crnogorskom tržištu pojavio se veliki broj novih kompanija. Pored inovativne ideje i prvih koraka koji se tiču osnivanja, važan segment u njihovom razvoju igraju izvori finansiranja. Osnovni kapital je često na niskom nivou. Ove kompanije nailaze na finansijske prepreke, jer njihov obrtni kapital nije dovoljan da pokrije početne faze poslovanja, a nijesu spremne da kreditno podrže poslovanje u prvim godinama. Samim tim, kompanija se suočava sa nedostatkom sredstava, koja utiče na cjelokupni razvoj ideje i njenog napretka.

Čak i kada postoji tražnja za proizvodima i uslugama novih kompanija, najčešće naplata potraživanja otežava položaj likvidnosti i rast njihovog poslovanja. Pored toga, kompanije nemaju bilanse i kreditnu istoriju, čime ne ispunjavaju uslove za dobijanje kredita. Mogućnosti finansiranja poslovanja su ograničene kada se kompanija nalazi na samom početku rada. Ovo otežava mogućnosti za dalji razvoj na crnogorskom tržištu.

Iz tog razloga, sve veći broj mladih kompanija okreće se korišćenju faktoringa kao finansijskog instrumenta u svom poslovanju. Ukoliko kompanija ima nesporna i nedospjela potraživanja, faktoring društvo ih otkupljuje čekajući naplatu od dužnika. Samim tim, ovaj vid finansiranja ima pozitivan uticaj na gotovinske tokove ali i na finansijske izvještaje kompanija. Sa računovodstvene tačke gledišta, faktoring društvo otkupi nedospjela potraživanja koja dospijevaju do 12 mjeseci i nadoknađuje nedostatak obrtnih sredstava.  Kao rezultat korišćenja faktoringa, obaveze kompanije se smanjuju i što je najvažnije, ne dolazi do problema u likvidnosti i kreditnog zaduživanja.  Kompanija koja je tek na početku svog poslovanja obezbjeđuje sredstva koja znatno utiču na konkurentnu prednost na tržištu. Dodatni resursi će doprinijeti tome da kompanija nastavi da ulaže u razvoj ideje i napredak poslovanja u budućnosti.

Sa korišćenjem faktoringa, kompanija može u potpunosti da se posveti svom poslovanju. Faktoring društvo sprovodi potpunu uslugu za obezbjeđivanje naplate od strane dužnika, uz prethodnu provjeru njihove kreditne sposobnosti.

Ukoliko ste mlada kompanija koja je tek na početku svog poslovanja i imate poteškoća sa obezbjeđivanjem sredstava za razvoj svog biznisa, onda je vrijeme da stupite u kontakt sa FS timom i raspitate se o uslugama koje mogu doprinijeti razvoju Vaše ideje.

sr_RS