infofs@financialsolutions.me

Write to us

+382 (0)67 174 345

Call us

Ponuda faktoring usluga

Financial Solutions (FS) operates in accordance with the approval of the Central Bank of Montenegro and the Law on Financial Leasing, Factoring, Purchase of Claims, Micro-Lending and Credit-Guarantee Operations, providing clients with the following services in domestic and international factoring:

  • Recourse factoring
  • Non-recourse factoring
  • Reverse factoring

To cooperate with FS through recourse or non-recourse factoring, you need to have undisputed and unmatured receivables from creditworthy customers that will become due within a short period of up to 12 months, as well as adequate business and financial documentation.

For reverse factoring, we will determine the factoring limit that your suppliers will be able to use in agreement with you, which will positively impact their liquidity and your position on the market.

FS charges an appropriate factoring fee and interest for its services. FS warrants a fast and efficient factoring service, with an effort to implement all factoring jobs within 24 hours of receiving your request.

Financial Solutions (FS) operates in accordance with the approval of the Central Bank of Montenegro and the Law on Financial Leasing, Factoring, Purchase of Claims, Micro-Lending and Credit-Guarantee Operations, providing clients with the following services in domestic and international factoring:

  • Recourse factoring
  • Non-recourse factoring
  • Reverse factoring

To cooperate with FS through recourse or non-recourse factoring, you need to have undisputed and unmatured receivables from creditworthy customers that will become due within a short period of up to 12 months, as well as adequate business and financial documentation.

For reverse factoring, we will determine the factoring limit that your suppliers will be able to use in agreement with you, which will positively impact their liquidity and your position on the market.

FS charges an appropriate factoring fee and interest for its services. FS warrants a fast and efficient factoring service, with an effort to implement all factoring jobs within 24 hours of receiving your request.

I Kamatne stope za odobrene faktoring poslove

Pravna i fizička lica:

•             Grupa I: Minimalni uslovi :

            Kamata 1,20% na mjesečnom nivou;

            Naknada min 0,10% jednokratno, od iznosa potraživanja.

•             Grupa II: Minimalni uslovi :

             Kamata 1,30% na mjesečnom nivou;

             Naknada min 0,20% jednokratno, od iznosa potraživanja.

•             Grupa III: Minimalni uslovi :

             Kamata 1,50% na mjesečnom nivou;

             Naknada min 0,30% jednokratno, od iznosa potraživanja.


NB: 
Minimalna naknada ne može biti niža od 20,00€, te se visina naknade usklađuje i sa ročnošću  ugovorenih plasmana.

 
Zatezne kamatne stope:

Zatezna kamata se obračunava u visini redovne uvećane za 1 / 2 (jednu polovinu).

 

II Posebni uslovi za program podrške ženskom preduzetništvu ( sa ŽIGOM „Ženski biznis“)

  • Odobrenja za sve kompanije je bez naknade. (naknada je 0€)

 

Napomena: Pravila odobrenja

  • Pripadnost tarifnoj grupi će se određivati shodno internoj procjeni boniteta povjerioca i dužnika
  • Odbor direktora/Izvršni direktor u skladu sa svojim ovlašćenjima, može da odobrava korekciju gore navedenih komercijalnih uslova

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

en_US